O společnosti

Hlavní činnosti společnosti H-therma, a.s.

  • Výroba tepelné energie - licence
  • Rozvod tepelné energie - licence
  • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Nabídka a kvalita služeb vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností našich pracovníků při provozování energetických zdrojů a distribuci tepla ke konečným odběratelům, oprav a udržování těchto zařízení, rekonstrukcí a modernizací. 

Naše aktivity jsou orientovány především na provozování energetických zařízení, jako jsou kotelny, výtopny, teplárny, rozvodné primární sítě, výměníkové stanice, směšovací stanice a sekundární sítě. Dodávka tepla je především do bytových domů, ale také podnikatelským subjektům a školským zařízením. Provozujeme nízkoemisní zdroje tepla z 95 % je palivem zemní plyn. 

Celkový tepelný výkon: 3,8 MW
Celkový elektrický výkon: 0,8 MW
Roční produkce tepla: cca 20 tis. GJ
Délka rozvodných sítí: 2 km

H-therma > O společnosti