Technologie

V roce 2013 proběhla rekonstrukce a testování centrálního zdroje tepla v Hrádku nad Nisou společnosti H-therma, a. s.. Následně byla přidána ještě druhá kogenerační jednotka Cento T200 o tepelném výkonu 237 kW a elektrickém výkonu 200 kW. Tento menší projekt navázal na kompletní výměnu technologie, která zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody obyvatelům města.

Rozsáhlá výměna začala již v roce 2012. Zastaralé a energeticky předimenzované kotle nahradily tři moderní kondenzační kotle HOVAL Ultra- Gas 1000, každý o modulovaném tepelném výkonu v rozpětí 224 až 1000 kW. Během ledna 2013 byla spuštěna kogenerační jednotka QUANTO D580 o tepelném výkonu 658 kW a elektrickém výkonu 600 kW. Kondenzační kotle i kogenerační jednotka jsou řízeny přes nadřazený řídicí systém, který je monitorován z velína kotelny s možností přístupu přes internet. Komunikace (např. povely k zapnutí zařízení, modulaci) jde z řídicího systému k jednotlivým kotlům a kogenerační jednotce po sběrnici ModBus. Aby bylo možné optimálně využít výkonu kogenerační jednotky, byla v areálu výtopny postavena 13metrová akumulační nádrž o objemu 107 m3 vody. Celá technologie pracovala nejdříve ve zkušebním režimu, který nakonec potvrdil bezproblémový provoz nově instalovaného celku a jeho správné nadimenzování.

Řešení v Hrádku nad Nisou je ve své podstatě v České republice unikátní. Společnost HOVAL do té doby u nás takto velký výkon v kondenzačních jednotkách neinstalovala. Původně se počítalo s tím, že jednotlivé kondenzační kotle budou nabíhat dle požadavků na odběr tepla, tedy že jakmile nebude výkonově stačit jedna jednotka, připojí se druhá a nakonec třetí. Nicméně první testy ukázaly, že mnohem efektivněji kotle pracují „v paralelním“ režimu, kdy se současně reguluje výkon všech tří jednotek od nejnižšího výkonu po maximální. A u tohoto režimu také zůstalo. Ve spojení s kogenerační jednotkou nyní kotle HOVAL slouží k zajištění špičkového tepelného výkonu v chladných obdobích, kdy KGJ není schopna pokrýt celkové požadavky na odběr tepla. Výkonově jsou pak dimenzovány tak, aby byly samy schopny i v zimních měsících pokrýt spotřebu tepla v Hrádku nad Nisou. V létě se naopak očekává, že spotřebu TUV zajistí pouze kogenerační jednotka ve spojení s akumulační nádobou. Během jejího denního cca 8hodinového provozu se teplo nashromáždí do akumulační nádoby a odtud bude teplo dopravováno po zbytek dne odběratelům na základě jejich požadavků. Kondenzační kotle pomohou KGJ v teplých měsících v případech, kdy bude teplo z akumulační nádoby vyčerpáno, při pravidelných odstávkách (údržbě) nebo při nečekaném výpadku (poruše) kogenerační jednotky.

Provozovatel teplárny hledal možné úspory nejen modernizací technologie v samotné kotelně, ale také úpravami předávacích stanic. Plán byl jasný: stabilizovat a vyregulovat celou soustavu, aby bylo dosaženo maximální účinnosti. Společnost H-therma, a. s., přistoupila k nákladné investici přesahující 25 milionů korun zejména proto, aby byla schopna obyvatelům Hrádku nad Nisou nabídnout spolehlivé dodávky tepla a z dlouhodobého hlediska i konkurenceschopné ceny.

H-therma > Technologie